15 januari 2020

Bepaalde categorieën van arbeidsmigranten zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, wanneer hun bruto jaarloon een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Deze minimumbedragen worden jaarlijks aangepast, al verschilt de berekeningswijze per gewest. In het Vlaams gewest wordt dit berekend aan de hand van het gemiddeld bruto jaarinkomen. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest wordt dit berekend en geïndexeerd aan de hand van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe bedragen, die aanzienlijk hoger zijn dan die van 2019:

 • Hooggeschoolden:
  • Vlaams gewest: in 2020 geldt een minimum bruto jaarloon van 42.696 euro, zijnde 100% van het gemiddeld bruto jaarloon in België. In 2019 bedroeg dit nog 41.868 euro. Hooggeschoolden onder de 30 jaar en verpleegkundigen dienen slechts 80% van dit bedrag te verdienen, zijnde 34.156,80 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2020 geldt een minimum bruto jaarloon van 42.869 euro. In 2019 bedroeg dit nog 41.739 euro.
 • Leidinggevenden:
  • Vlaams gewest: in 2020 geldt een minimum bruto jaarloon van 68.314 euro, zijnde 160% van het gemiddeld bruto jaarloon in België. In 2019 bedroeg dit nog 66.989 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2020 geldt een minimum bruto jaarloon van 71.521 euro. In 2019 bedroeg dit nog 69.637 euro.
 • Europese Blauwe Kaart:
  • Vlaams gewest: in 2020 geldt een minimum bruto jaarloon van 51.235 euro voor het bekomen van een Europese Blauwe Kaart. In 2019 bedroeg dit nog 50.242 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2020 geldt een minimum bruto jaarloon van 55.431 euro voor het bekomen van een Europese Blauwe Kaart. In 2019 bedroeg dit nog 53.971 euro.
 • Beroepssporters:
  • Vlaams gewest: in 2020 geldt een minimum bruto jaarloon van 83.808 euro. In 2019 bedroeg dit bedrag nog 81.600 euro. Trainers zonder arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaar dienen slechts 50% van dit bedrag te verdienen, zijnde 41.904 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: beroepssporters dienen momenteel een minimum bruto jaarloon van 84.896 euro te verdienen. Dit bedrag geldt voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 en wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli.
 • Schouwspelartiesten:
  • Vlaams gewest: in 2020 geldt een minimum bruto jaarloon van 35.104 euro. In 2019 bedroeg dit nog 34.179 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2020 geldt een minimum bruto jaarloon van 35.761 euro. In 2019 bedroeg dit nog 34.819 euro.