26 januari 2022

Fedasil past de criteria en de steunverlening bij vrijwillige terugkeer aan. De aanpassingen gelden voor alle terugkeerders met vertrekdatum vanaf 1 januari 2022. Het vrijwillige terugkeer-programma wordt enerzijds vereenvoudigd. Anderzijds is er sprake van een verhoging van het re-integratiebudget voor de terugkeerder en de service fee voor de lokale partner.

Re-installatiepremie

Fedasil behoudt het onderscheid tussen vrijwillige terugkeer naar landen van waaruit men visumplichtig is om naar België te reizen en landen van waaruit men zonder visum naar België kan reizen. Voor het eerst kunnen terugkeerders in de tweede categorie ook een re-installatiepremie krijgen. Terugkeerders krijgen deze premie cash bij het effectieve vertrek, gewoonlijk op de luchthaven of in het busstation.

  • De re-installatiepremie wordt verhoogd voor terugkeer naar visumplichtige landen. Sinds 1 januari 2022 bedraagt deze 350 euro per volwassen terugkeerder en 175 euro per kind.
  • Voor het eerst kent Fedasil ook een premie toe voor terugkeer naar visumvrije landen en Kosovo. Dit geldt evenzeer voor Unieburgers die terugkeren naar hun land van herkomst. De re-installatiepremie bedraagt in dit geval 50 euro per volwassen terugkeerder en 25 euro per kind. Dit geldt ongeacht het vervoermiddel waarmee men terugreist

Basis re-integratiebudget

Dit bedrag kunnen terugkeerders na terugkeer spenderen aan re-integratie in samenspraak met de lokale afdeling van IOM of Caritas International. Het wordt nooit cash toegekend.

Het basis re-integratiebudget blijft voorbehouden voor derdelanders afkomstig uit visumplichtige landen. Derderlanders afkomstig uit visumvrije landen of Unieburgers zijn uitgesloten van de basis re-integratiesteun. Uitzonderlijk en wanneer Fedasil dit goedkeurt, kunnen ook terugkeerders naar visumvrije landen ook re-integratieondersteuning krijgen in functie van hun kwetsbaarheid.

Tot 31 december 2021 bestond een verschil tussen verzoekers om internationale bescherming in procedure of zonder verstreken bevel, mensen zonder wettig verblijf die uitgeprocedeerd zijn, of mensen zonder wettig verblijf die nooit een procedure opstartten. Sinds 1 januari 2022 geldt éénzelfde bedrag voor alle categorieën van terugkeerders naar visumplichtige landen: 1000 euro per volwassen terugkeerder en 500 euro per kind. Deze bedragen worden aangevuld met 1500 euro per gezin.

Extra re-integratiebudget

Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle gezinnen met minderjarige kinderen een extra re-integratiebudget van 1000 euro per gezin. Dit geldt voor alle derdelands gezinnen, ongeacht herkomst in een al dan niet visumplichtig land. Unieburgers zijn uitgesloten.

Voor andere extra kwetsbare groepen (personen met medische noden, zwangere vrouwen, 60-plussers, slachtoffers mensenhandel, (ex)niet-begeleide minderjarigen) is er een extra re-integratiebudget van 500 euro voorzien.  Voor visumvrije landen en Unieburgers kan dit enkel via een aanvraag uitzondering aan Fedasil.

  • Bron: Fedasil