27 juni 2023

Sinds begin 2022 heeft de Vlaamse overheid een digitaal loket voor de aanvraag van een beroepskaart. In een eerste fase konden enkel personen met tijdelijk verblijfsrecht in België de aanvraag via het digitale loket indienen. Het loket wordt nu verder uitgerold: voortaan kunnen ook mandatarissen de aanvraag digitaal indienen. Zij hoeven dit dus niet langer via een ondernemingsloket te doen. Om de aanvraag digitaal in te dienen moeten mandatarissen een gebruiksrecht als mandaatnemer via het Self Service Mandatenbeheer (SSM) van de Vlaamse overheid aanvragen.

Aanvragen vanuit het buitenland dienen voorlopig wel nog steeds via de Belgische diplomatieke of consulaire post ingediend te worden.