2 mei 2018

De FOD Buitenlandse Zaken levert sinds 1 maart 2018 elektronische apostilles en legalisaties af. Deze e-apostilles en e-legalisaties worden beveiligd ondertekend door middel van een certificaat op naam van de FOD Buitenlandse Zaken. 

Vanaf 1 mei 2018 zal de apostille alleen nog maar in digitale vorm kunnen worden verkregen. Alle landen die bij het Apostilleverdrag zijn aangesloten, moeten immers de e-apostille aanvaarden. België hield sinds 2007 ook al een e-register bij.

Legalisaties zullen wel nog steeds zowel in papieren vorm als elektronisch kunnen worden afgeleverd. Niet alle landen aanvaarden immers de e-legalisatie. Als je een Belgisch document in het buitenland wil voorleggen, zal je moeten nagaan bij die buitenlandse overheid of zij al dan niet de e-legalisatie aanvaarden.

  • Partners van de FOD Buitenlandse Zaken, zoals gemeentebesturen of notarissen kunnen een e-legalisatie aanvragen via de website https://elegalisation.diplomatie.be/.
  • Particulieren wenden zich hiervoor tot de Dienst Legalisaties.
  • Aanvragen voor apostilles en legalisaties op papier moeten in ieder geval worden gericht aan de Dienst Legalisaties. 

De algemene regels inzake legalisatie en apostille zijn eveneens geldig voor e-legalisatie en e-apostilles.