7 februari 2014

De grootsteden Antwerpen en Gent krijgen de opdracht om het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid op het eigen grondgebied uit te voeren. De Vlaamse regering keurde een besluit daarover principieel goed op 7 februari 2014.
In de rest van Vlaanderen en Brussel zal een nieuw extern verzelfstandigd agentschap (EVA) het beleid uitvoeren.

Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Bekijk het bericht in het overzicht 'Beslissingen van de Vlaamse regering'