30 augustus 2016

Documenten van Marokko, Brazilië, Kosovo en Chili moeten sinds kort niet meer gelegaliseerd worden. De handtekening op documenten van deze landen moet wel nog steeds geverifieerd worden, maar enkel door een apostillestempel aangebracht door de bevoegde overheid.

Voor deze landen geldt nu ook de Conventie van Den Haag ter afschaffing van de legalisatie (Apostilleverdrag).

Marokko

Op 14 augustus 2016 is het Apostilleverdrag in werking getreden voor Marokko.

Welke overheid precies bevoegd is om de apostillestempel aan te brengen, wordt individueel bepaald door elke verdragsstaat. Door Marokko werden verschillende instanties aangewezen:

  • voor gerechtelijke documenten zijn de rechterlijke instanties bevoegd
  • voor andere officiële documenten zijn de lokale overheden bevoegd

Indien je wil weten welke overheid bevoegd is voor welk document van Marokko, kan je dit nagaan op de website http://www.apostille.ma/fr/liste_documents.aspx (Frans of Arabisch).

Brazilië, Chili en Kosovo

Ook Brazilië, Chili en Kosovo traden recent toe tot het Apostilleverdrag.

In deze landen is er maar een instantie bevoegd om de apostillestempel aan te brengen, zowel voor gerechtelijke als voor andere officiële documenten.

De datum van inwerkingtreding van het Apostilleverdrag is voor deze landen:

  • voor Brazilië: 14 augustus 2016
  • voor Chili: 30 augustus 2016
  • voor Kosovo: 14 juli 2016.