19 november 2015

Sinds 9 november 2015 kunnen asielzoekers vanaf vier maanden na hun asielaanvraag werken. Het koninklijk besluit inzake arbeidskaarten is aangepast. Daarvoor konden asielzoekers vanaf zes maanden werken.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) mag tijdens deze wachtperiode nog geen beslissing hebben genomen.

Asielzoekers die in aanmerking komen om te werken, moeten een arbeidskaart C aanvragen. Hiermee kunnen zij werken totdat er een beslissing wordt betekend door:

  • het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, of
  • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.