9 juni 2016

Febelfin heeft een lijst van FAQ opgesteld die een leidraad biedt bij het aanbod van de basisbankdienst aan vluchtelingen en asielzoekers. De juridische dienst vreemdelingenrecht van het Agentschap Integratie en Inburgering gaf input hiervoor.

Dit document biedt onder meer een antwoord op volgende vragen:

  • wie heeft recht op de basisbankdienst?
  • welke documenten gelden voor identificatie van de asielzoeker of erkend vluchteling of subsidiair beschermde?
  • wat is de rol van de ombudsfin ingeval van weigering van de basisbankdienst?
  • ...