29 oktober 2013

De nieuwe beleidsbrief Inburgering en Integratie van Vlaams minister Geert Bourgeois is gepubliceerd op de website van het Vlaams Parlement. Ze bevat de beleidsprioriteiten voor 2013-2014.