29 oktober 2014

In haar beleidsnota Integratie & Inburgering zet Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans uiteen wat zij in de bestuursperiode 2014-2019 wil realiseren.

De maatregelen vallen onder vier grote doelstellingen

  1. in alle relevante maatschappelijke domeinen de etnische kloof verminderen;
  2. blijven investeren in het verhogen van de kennis van Nederlands;
  3. de bestuurskracht van lokale besturen inzake lokaal integratiebeleid versterken
  4. een behoeftedekkend individueel vormings- en begeleidingsaanbod organiseren voor personen van vreemde herkomst

Het Kruispunt nam de nota door en vat de belangrijkste maatregelen samen.

Download onze samenvatting