19 november 2013

Een Armeniër wiens medische regularisatie-aanvraag (artikel 9ter Verblijfswet) was geweigerd, kreeg geen levertransplantatie. Als gevolg hiervan is hij overleden. België erkende zijn verantwoordelijkheid en betaalde een financiële compensatie aan de familie.

Deze regeling kwam tot stand nadat de advocaat een procedure aanspande bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Voorlopige maatregelen

Het EHRM legde België op deze man toegang te geven tot de vereiste medische zorg.

Beslissing ten gronde

De advocaat riep de volgende elementen in voor een beslissing ten gronde van het EHRM:
•    de schending van art. 2 en 3 EVRM tegen de weigeringsbeslissing 9ter;
•    de schending van art. 13 EVRM tegen het gebrek aan een effectief beroep.

Het EHRM schrapte de uitspraak ten gronde omdat de Belgische Staat en de familie van de overledene tot een onderling akkoord kwamen.

In dit akkoord voorziet de Belgische Staat een financiële compensatie voor de familieleden. Hiermee erkent de Belgische Staat zijn verantwoordelijkheid.

BronEHRM van 4 juni 2013, nr. 34000/12 H.S. tegen België