25 november 2013

Op 14 november 2013 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) België voor de opsluiting van asielzoekers, omdat het beroep tegen de opsluiting te lang aansleept. Het EHRM arrest nr. 56028/10 (M.D. tegen België) is al de tweede veroordeling dit jaar en de zesde in drie jaar tijd.

Feiten

De Dienst Vreemdelingenzaken sloot M.D., een asielzoeker uit Guinee-Bissau, op 26 april 2010 op om hem naar Griekenland terug te sturen, omdat dat land verantwoordelijk was voor zijn asielaanvraag. België stuurde toen nog gewoon asielzoekers naar Griekenland terug, hoewel dat land hen op straat liet, hen geen toegang bood tot bescherming en hen zelfs mishandelde. Daar stopte België pas mee vanaf 21 januari 2011 toen we ook daarvoor waren veroordeeld door het EHRM.

M.D. ging in beroep tegen de opsluiting in april 2010, maar België hield hem opgesloten. Na zijn derde beroep tegen de opsluiting werd hij in vrijheid gesteld door het Hof van Beroep in juli 2010, maar opnieuw hield België hem toch opgesloten. Het Hof van Cassatie floot het Hof van Beroep terug, omwille van een procedurefout. Toch bleef de man nog twee maanden opgesloten, tot september 2010. Dan liet België hem vrij, niet door de beslissing van de rechtbank, maar omdat de wettelijke maximumtermijn was bereikt.

EHRM arrest

Het EHRM zegt dat de Belgische beroepsprocedure te lang aansleept, omdat de opgesloten vreemdeling na een beslissing tot invrijheidsstelling nog te lang opgesloten blijft zonder te weten of hij effectief zal worden vrijgelaten. Dat is een schending van het fundamentele recht op een effectief beroep tegen de administratieve opsluiting (art. 5§4 EVRM).

België was op 11 april 2013 al eens veroordeeld voor dezelfde mensenrechtenschending.

 

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen