27 november 2014

Libische asielzoekers krijgen subsidiaire bescherming als ze niet voldoen aan de criteria van de vluchtelingenstatus. Dat zei het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) op de contactvergadering van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) van 10 oktober 2014. Er is een relatieve stijging van het aantal asielaanvragen van Libiërs in vergelijking met 2013 (36 in 2014, en 20 in 2013).

Het UNHCR roept op om gedwongen terugkeer naar Libië op te schorten, totdat de situatie ter plaatse gevoelig verbeterd is. Het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) nam dit formeel standpunt in op 12 november 2014.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen