16 juni 2021

Derdelanders die in België een verblijfsrecht vragen om hoger onderwijs te volgen, moeten tijdens het academiejaar 2021-2022 over een maandelijks bedrag van 679 euro kunnen beschikken. Vorig academiejaar gold een bedrag van 670 euro.

Dat bedrag kan je aantonen door:

  • bewijs van eigen middelen
  • bewijs van een studiebeurs
  • een tenlasteneming