19 juni 2017

Personen die geen EU-onderdaan zijn en in België een verblijfsrecht vragen om hoger onderwijs te volgen, moeten tijdens het academiejaar 2017-2018 over een maandelijks bedrag van 642 euro kunnen beschikken. Vorig academiejaar gold een bedrag van 631 euro.

Dat bedrag kan je aantonen door:

  • bewijs van eigen middelen,
  • bewijs van een studiebeurs,
  • een tenlasteneming.