13 juni 2018

Personen die geen EU-onderdaan zijn en in België een verblijfsrecht vragen om hoger onderwijs te volgen, moeten tijdens het academiejaar 2018-2019 over een maandelijks bedrag van 654 euro kunnen beschikken. Vorig academiejaar gold een bedrag van 642 euro.

Dat bedrag kan je aantonen door:

  • bewijs van eigen middelen
  • bewijs van een studiebeurs
  • een tenlasteneming