23 maart 2018

Sinds 1 januari 2018 is het Hongaarse consulaat bevoegd om zelf afschriften en uittreksels van de akten van de burgerlijke  stand af te leveren.

Deze bevoegdheid is gebaseerd op het feit dat het consulaat voortaan ook toegang heeft tot het centrale Hongaarse register. De door het consulaat afgeleverde afschriften zijn dus identiek met de afschriften die in Hongarije worden afgeleverd. De afschriften zullen op veiligheidspapier worden afgedrukt.

Naast letterlijke  afschriften kunnen de consuls ook attesten afleveren met betrekking tot de gegevens die in het register zijn opgenomen. Dergelijke attesten worden wel op gewoon papier afgeleverd.