30 maart 2021

Op 3 mei 2021 gaat het digitale loket ‘Working in Belgium’ van start. Via dit online loket zullen werkgevers of hun mandatarissen aanvragen voor een gecombineerde vergunning online kunnen indienen. De oprichting hiervan was reeds voorzien in artikel 40 van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018. Met een samenwerkingsakkoord van 5 maart 2021 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap wordt nu ook de uitvoering ervan geregeld.

Werkgevers zullen dankzij dit unieke platform niet langer verschillende procedures moeten volgen, afhankelijk van het bevoegde gewest. Op dit moment zijn er immers regionale verschillen in de manier waarop een aanvraag voor een gecombineerde vergunning moet worden ingediend. Zo moet dit in het Vlaams gewest via e-mail, terwijl het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in principe via (aangetekende) brief gebeurt. Via ‘Working in Belgium’ zal de aanvraag online ingediend worden en automatisch bij het juiste gewest terechtkomen. Op die manier moet de werkgever niet langer zelf bepalen welk gewest bevoegd is. Aanvragers zullen via het platform ook de status van hun aanvraag kunnen bekijken en beslissingen ontvangen.

Alle aanvragen voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen kunnen via het digitale platform worden ingediend, ongeacht of het gaat om een gecombineerde vergunning met of zonder arbeidsmarktonderzoek. In sommige persberichten werd verkeerdelijk de indruk gewekt dat het digitale platform enkel van toepassing zou zijn voor hooggeschoolden. Dit is echter niet correct.

In een latere fase is het de bedoeling dat het platform verder uitgerold wordt naar arbeidskaarten en gecombineerde vergunningen van onbepaalde duur.

Op termijn zullen ook Dimona en DMFA-gegevens automatisch via het platform worden opgehaald.