30 maart 2021
Laatst bijgewerkt op 30 juni 2021
 
Sinds 31 mei 2021 is het digitale loket ‘Working in Belgium’ beschikbaar. Via dit online loket dienen werkgevers of hun mandatarissen aanvragen voor een gecombineerde vergunning online in. De oprichting hiervan was reeds voorzien in artikel 40 van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018. Met een samenwerkingsakkoord van 5 maart 2021 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap wordt nu ook de uitvoering ervan geregeld.

Werkgevers zullen dankzij dit unieke platform niet langer verschillende procedures moeten volgen, afhankelijk van het bevoegde gewest. Tot 31 mei 2021 waren er immers regionale verschillen in de manier waarop een aanvraag voor een gecombineerde vergunning moet worden ingediend. Zo moest dit in het Vlaams gewest via e-mail, terwijl het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in principe via (aangetekende) brief gebeurde. Via ‘Working in Belgium’ wordt de aanvraag online ingediend en komt zij automatisch bij het juiste gewest terecht. Op die manier moet de werkgever niet langer zelf bepalen welk gewest bevoegd is. Aanvragers kunnen via het platform ook de status van hun aanvraag bekijken en beslissingen ontvangen.

Alle aanvragen voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen kunnen via het digitale platform worden ingediend, ongeacht of het gaat om een gecombineerde vergunning met of zonder arbeidsmarktonderzoek. In sommige persberichten werd verkeerdelijk de indruk gewekt dat het digitale platform enkel van toepassing zou zijn voor hooggeschoolden. Dit is echter niet correct.

Voorlopig kunnen enkel gecombineerde vergunningen van bepaalde duur via 'Working in Belgium' worden ingediend. In een latere fase is het de bedoeling dat het platform verder uitgerold wordt naar arbeidskaarten en gecombineerde vergunningen van onbepaalde duur.

Op termijn zullen ook Dimona en DMFA-gegevens automatisch via het platform worden opgehaald.

Overgangsperiode

In principe is het de bedoeling dat alle aanvragen voor een gecombineerde vergunning van bepaalde duur vanaf 31 mei 2021 via 'Working in Belgium' worden ingediend. Het Vlaams gewest voorziet echter een overgangsfase tot 30 september 2021, waarbij aanvragen via mail kunnen ingediend worden wanneer het door technische problemen niet lukt om de vergunning via het digitale loket aan te vragen. Bij de e-mail dient een motivering te worden ingediend waarom de aanvraag niet online werd ingediend. Uit navraag bij het Brussels gewest blijkt dat ook daar de nodige soepelheid zal worden toegepast in de beginfase.