27 februari 2015

EASO, het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken, heeft in januari 2015 een nieuw landenrapport gepubliceerd over de veiligheidssituatie in Afghanistan. Verschillende lidstaten hebben meegewerkt aan het rapport. Zo heeft CEDOCA, de landeninformatiedienst van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), ook meegeschreven. CEDOCA wordt meerdere malen in het rapport genoemd als bron en geciteerd aan de hand van een missie in Afghanistan die zij hebben ondernomen in oktober 2014. 

Het rapport gaat in op de veiligheidssituatie in de verschillende provincies van het land en geeft een overzicht per provincie. Ook vermeldt het de verschillende actoren in het land die van invloed zijn op de veiligheidssituatie, de trends wat betreft veiligheidsincidenten, de impact van het geweld en het vermogen van de staat om orde te handhaven.

De algemene veiligheidssituatie in het land wordt bepaald aan de hand van vier factoren, namelijk criminaliteit, de aanwezigheid van war lords, spanning tussen stammen en het conflict tussen de Afghan National Security Forces (ANSF) en zogenaamde Anti-Government Elements (AGE) of opstandelingen. De verschillende factoren zijn vaak nauw met elkaar verbonden en zijn moeilijk te onderscheiden. Verschillende bronnen beschouwen de situatie als een niet-binnenlands gewapend conflict, en in november 2014 gaf de World Security Risk Index aan dat Afghanistan op plek twee staat, na Syrië.

Volgens het rapport had de terugtrekking van buitenlandse troepen een impact in de gebieden die voorheen stabiel waren. In die gebieden, waar nu de ANSF aan het roer staat, krijgen opstandelingen steeds meer controle. De algemene trend is dat de overheid steeds minder controle heeft over gebieden buiten de grotere steden, toenemend geweld en meer aanvallen van opstandelingen.

Volgens de VN waren er in de periode tussen 1 maart en 15 augustus 2014 zo’n 11.320 veiligheidsincidenten die van invloed waren op het werk, mobiliteit en veiligheid van Afghaanse burgers. Dit is een toename vergeleken met 2012 en 2013, maar lager dan in 2011.

In dezelfde periode waren tweederde van alle veiligheidsincidenten in het zuiden, zuid-oosten en oosten van Afghanistan. Volgens de Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken zouden opstandelingen zich op deze gebieden hebben gefocust omdat de internationale troepen zich hiervandaan hebben teruggetrokken.

In het rapport geeft UNOCHA een overzicht van welke provincies relatief gezien het hoogste risico hebben op veiligheidsincidenten.

De informatie voor het rapport is verzameld tussen september en november 2014.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen