25 april 2016

Kan het opleidings- en certificeringstraject voor sociaal tolken en vertalen efficiënter worden georganiseerd? Over die vraag buigt het Agentschap Integratie en Inburgering zich de komende maanden.

Wat zijn de knelpunten en hoe willen we ze aanpakken?

  1. Er wachten veel kandidaten op een certificeringsproef. Die wachtlijst pakken we aan. Lees er hier meer over
  2. Aan de resultaten van de certificeringsproef zien we dat te weinig kandidaten klaar zijn voor de proef.
    We bestuderen nu:
    • (hoe) kunnen we ons begeleidingsadvies bindend maken?
    • hoe bereiden we kandidaten beter voor op de proef?

3. de sociaal tolk- en vertaaldiensten hebben voor sommige talen veel en voor andere weinig of geen gecertificeerden. We gaan onze werking meer afstemmen op de vraag .

De komende maanden evalueren en verfijnen wij dus ons aanbod. Dat heeft gevolgen voor onze planning. Zo zullen we tijdelijk meer certificeringsproeven organiseren en minder opleidingen.

Hou onze nieuwsberichten in de gaten. We informeren je na de zomer over de aanpassingen en de planning.