14 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 zijn de Kroaten, net als alle andere Unieburgers, vrijgesteld van arbeidskaart om te werken als werknemer in België. Op 30 juni 2015 liepen de overgangsmaatregelen voor Kroatische werknemers immers af.

Overgangsmaatregelen niet verlengd
De overgangsmaatregelen beperkten het vrij verkeer van werknemers voor ‘nieuwe’ Unieburgers waardoor zij geen vrije toegang tot de arbeidsmarkt hadden. Zij waren daardoor verplicht om te werken met een arbeidskaart B. Tot 30 juni 2015 golden deze overgangsmaatregelen alleen nog voor Kroatische werknemers.

Sinds 1 juli 2015 hebben Kroatische werknemers een vrije toegang tot de arbeidsmarkt. Zij hebben geen arbeidskaart B meer nodig om te werken.

Kroatische zelfstandigen

Voor Kroatische zelfstandigen waren er nooit overgangsmaatregelen. Zij konden steeds aan de slag zonder beroepskaart, net als andere Unieburgers.

Gevolg voor inburgering

Tot 30 juni 2015 waren Kroatische werknemers met een arbeidskaart B die niet kan leiden tot een definitieve tewerkstelling (zoals bijv. voor stagiairs, gespecialiseerde techniekers, of gasthoogleraren) nog uitgesloten van inburgering.

Vanaf 1 juli 2015 zijn alle Kroatische werknemers die zich in Vlaanderen of Brussel inschrijven in het rijksregister doelgroep van inburgering, tenzij hun werkgever in het buitenland gevestigd is.