22 november 2013

De Vlaamse Regering heeft op 22 november 2013 groen licht gegeven voor de oprichting van het EVA Integratie en Inburgering. EVA staat voor  privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap.

De regering keurde ook de statuten goed, benoemde de leden  van de raad van bestuur en stelde een regeringscommissaris aan.
De raad van bestuur bestaat voor minimum een derde uit onafhankelijke bestuurders. Voorzitter wordt mevrouw Zuhal Demir. Ook het Minderhedenforum en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zitten in de raad van bestuur.

Na de juridische oprichting van het EVA wordt de selectieprocedure opgestart voor de aanstelling van een algemeen directeur.  Die zal vervolgens de verdere  uitbouw van het EVA en de 'inkanteling' van de integratie- en inburgeringssector in het EVA  verder vorm geven. Dat zal gebeuren in 2014.