16 december 2016

De OCMW’s krijgen extra middelen van de federale overheid gericht op de integratie van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden. Voor elk dossier (equivalent) leefloon dat in 2016 of 2017 voor deze doelgroep geopend wordt, krijgt het OCMW een bijkomende betoelaging van 10% bovenop de gewone toelage en dat voor de duur dat het dossier loopt. Concreet dus 110% van het toegekende bedrag (equivalent) leefloon. De tijdelijke maatregel geldt alleen voor de duur dat het dossier loopt in 2016 en in 2017. De extra financiering wordt telkens op het einde van het jaar aan de OCMW’s betaald.

De beslissing werd al in juni 2016 genomen en nu is de wet van 21 november 2016 ook gepubliceerd in het staatsblad van 13 december 2016. Deze wet wijzigt zowel de RMI-wet voor de betoelaging van het leefloon, als de wet van 2 april 1965 voor de betoelaging van het equivalent leefloon. De subsidiair beschermde vreemdelingen hadden tot 31 november 2016 immers recht op equivalent leefloon.

 

Bericht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)