6 augustus 2020

Op 9 juli 2020 actualiseerde Fedasil de lijst met nationaliteiten met een hoge beschermingsgraad. Bewoners met een nationaliteit vermeld op deze lijst en hun procedure hangende voor het CGVS kunnen na twee maanden verblijf in een collectief centrum een transfer naar een individuele opvangplaats vragen. De actualisatie voegt de landen Burundi, Jemen, China en Somalië toe aan de lijst. El Salvador en Libië staan er niet langer op.

De instructie is van toepassing vanaf 20 juli 2020.

Voortaan komen de bewoners met volgende nationaliteiten in aanmerking:

  • Burundi
  • Eritrea
  • Jemen
  • Syrië
  • China
  • Somalië
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen