22 augustus 2019

In een instructie van 14 augustus 2019 actualiseert Fedasil de lijst met nationaliteiten met een hoge beschermingsgraad. Bewoners met een nationaliteit vermeld op deze lijst en hun procedure hangende voor het CGVS kunnen na twee maanden verblijf in een collectief centrum een transfer naar een individuele opvangplaats vragen. Door de actualisatie staan Burundi, Palestina, Jemen en Venezuela niet langer op de lijst.

De instructie is van toepassing vanaf 26 augustus 2019. Aanvragen die reeds ingediend waren op het moment van de verzending van de instructie aan de opvangstructuren (14 augustus) worden nog behandeld.

Voortaan komen enkel bewoners met volgende nationaliteiten nog in aanmerking:

  • El Salvador
  • Eritrea
  • Libië
  • Syrië
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen