27 maart 2015

Fedasil is al vaak veroordeeld omdat een weigering van opvang bij meervoudige asielaanvraag niet individueel gemotiveerd werd. De Arbeidsrechtbank van Brussel nam op 17 februari 2015 opnieuw zo'n beschikking in kort geding. 

De zaak gaat over een Syrische man die reeds meer dan 10 jaar geleden een asielaanvraag indiende in België. Hij keerde nadien terug naar Syrië. In 2013 was hij in Bulgarije waar hij zijn vingerafdrukken achterliet. Nadien zou hij opnieuw teruggekeerd zijn naar Syrië, alvorens terug naar België te komen in 2015. Fedasil gaf hem bij de laatste asielaanvraag geen opvang omdat het om een meervoudige asielaanvraag ging.

De Arbeidsrechtbank van Brussel heeft Fedasil hiervoor voorlopig veroordeeld omdat deze beslissing niet individueel gemotiveerd werd. Dat moet nochtans volgens artikel 4 van de Opvangwet. 

De rechter hechtte ook belang aan de herkomst uit Syrië (waarvoor de erkenningsgraad nu 96% bedraagt, en de nieuwe elementen wellicht in overweging genomen moeten worden), en aan de te verwachten behandelingsduur van de Dublinprocedure (waardoor de man zonder opvang zeker een maand op straat zou terecht komen).

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen