11 juli 2017

In een beschikking op eenzijdig verzoekschrift van 11 mei 2017 veroordeelt de arbeidsrechtbank van Antwerpen Fedasil  tot verlenging van de materiële bijstand met twee maanden voor een alleenstaande, erkende Syrische vluchteling. De arbeidsrechtbank houdt rekening met de nieuwe, strikte toekenningsvoorwaarden voor een huurwaarborg van het OCMW Antwerpen en het feit dat woningen voor alleenstaanden schaars zijn.

Feiten

Een alleenstaande Syrische man werd in december 2016 erkend als vluchteling. Hij kreeg twee maanden om de opvang te verlaten en een eigen woning te zoeken. Deze zoektocht verliep echter heel moeilijk, waardoor hij twee keer uitstel moest vragen aan Fedasil. Dit uitstel werd twee keer toegestaan, telkens voor één maand. Ondanks deze uitstellen vond hij nog steeds geen woning. Fedasil weigerde de derde aanvraag uitstel:

  • omdat hij reeds vier maanden tijd had gekregen om een woning te vinden,
  • omdat het loutere feit van het niet vinden van een woning geen uitzonderlijke reden is om een bijkomend uitstel toe te kennen,
  • en omdat hij niet bewezen zou hebben dat het onmogelijk is om maatschappelijke hulp te verkrijgen na afloop van de termijn.

Door deze weigering tot verlenging moest de man de opvang verlaten binnen de drie werkdagen volgend op de betekening van de beslissing. De man dreigde op straat terecht te komen door deze beslissing en diende een eenzijdig verzoekschrift in bij de arbeidsrechtbank. Hij vroeg twee maanden meer tijd om een woning te vinden, waarbij hij ook intensief geholpen zou worden door het OCMW Mortsel.

Motivering Arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank van Antwerpen schorst bij beschikking van 11 mei 2017 de beslissing van Fedasil effectief met twee maanden en nam volgende elementen in overweging:

  • de man was ruim aan het zoeken naar een woning, ook buiten Antwerpen,
  • de woningen voor alleenstaanden zijn schaars en overbevraagd,
  • het OCMW Antwerpen voerde een nieuwe regeling in voor de toekenning van een huurwaarborg. De nieuwe regeling vereist conformiteitsattesten terwijl vele huiseigenaars niet happig zijn om dergelijke documenten in orde te maken. Dat maakt het aanbod nog beperkter.

De schorsing van de beslissing met twee maanden moet volgens de rechter toelaten om, onder andere met de intensieve begeleiding van het OCMW Mortsel, een geschikte woning te vinden zodat de man niet op straat hoeft te belanden.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen