Nieuws

print
 • 1 september 2023

  Op 7-7-2023 trad een nieuwe omzendbrief over het referentieadres voor daklozen in werking. Daarin wordt de bevoegdheidsafbakening tussen het OCMW en de gemeente toegelicht naast enkele vereenvoudigde administratieve formaliteiten. Zo verhindert een inschrijving in de bevolkingsregisters die niet langer overeenstemt met de werkelijkheid het OCMW niet langer om een referentieadres toe te kennen. De omzendbrief voorziet ook in een aantal nieuwe attesten om de samenwerking tussen OCMW en gemeente vlot te doen verlopen.

 • 4 juli 2023

  Voortaan is onze telefonische helpdesk alleen open in de voormiddag, en niet meer op woensdagnamiddag. We versterken de lijnen in de voormiddag.

 • 27 juni 2023

  Op 1-11-2023, 1-7-2023, 1-1-2023, 1-12-2022, 1-11-2022, ... waren er indexeringen van de leefloonbedragen. Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men ‘stabiele en toereikende bestaansmiddelen’ heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Vanaf 1 juli 2023 tot 31 oktober 2023 is dat 2.008,38 euro. Vanaf 1 november 2023 is dat 2.048,53 euro

 • 12 mei 2023

  De bijlage 15 is een document dat wordt afgeleverd in verschillende verblijfssituaties. Recent werd er een nieuwe verblijfssituatie (vakje 6) op de bijlage 15 toegevoegd, nl. het zoekjaar na voltooiing van een onderzoek. In 2021 werd ook al een vakje toegevoegd voor zoekjaar na studies. Daardoor is de nummering gewijzigd en zijn er nu 9 vakjes op de bijlage 15. De gewijzigde vakjes van de bijlage 15 hebben een impact in verschillende domeinen: Doelgroep van inburgering, OCMW-steun en publiek ziekteverzekering. In dit artikel gaan we in op de concrete gevolgen.

 • 10 januari 2023

  Er zijn de laatste jaren vaak indexeringen van de leefloonbedragen ten gevolge van het wettelijk mechanisme voor de welvaartsaanpassing. Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men ‘stabiele en toereikende bestaansmiddelen’ heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Vanaf 1 januari 2023 is dat 1.969,00 euro, vanaf 1 juli 2023 is dat 2.008,38 euro, vanaf 1 november 2023 is dat 2.048,53 euro.

 • 11 mei 2022

  Sinds 1 mei 2022 gelden hogere leefloonbedragen wegens de indexering.

  Het maandelijks leefloon bedraagt voortaan:

 • 2 maart 2022

  Dit heeft onder meer tot gevolg dat er van 1 maart tot 30 april 2022 1.773,86 euro bewezen moet worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.

 • 16 december 2021

  Vanaf 1-1-2022 en opnieuw vanaf 1-3-2022, 1-5-2022, 1-8-2022, 1-11-2022, 1-12-2022 en 1-1-2023 gelden hogere leefloonbedragen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er telkens ook een hoger bedrag bewezen moet worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.

 • 16 juli 2021

  Sinds 01-07-2021 gelden hogere leefloonbedragen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er nu 1.628,83 euro bewezen moet worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.

 • 7 januari 2021

  Sinds 01-01-2021 gelden hogere leefloonbedragen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er nu 1.596,89 euro bewezen moet worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.

 • 31 maart 2020

  De concrete gevolgen van coronamaatregelen sinds 13-3-2020 tot nu op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen

 • 9 maart 2020

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.555,09 euro bewezen worden. Door een nieuwe verhoging van het leefloon sinds 1-01-2021 is dat sinds dan 1.596,88 euro.

 • 20 januari 2020

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.524,61 euro bewezen worden.

 • 3 juli 2019

  De inkomensgarantie voor ouderen wordt vanaf 1-7-2019 strenger gecontroleerd op vlak van de hoofdverblijfplaats in België.

 • 4 september 2018

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds 1-09-2018 stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.505,78 euro bewezen worden.

 • 29 juni 2018

  Vanaf 1-07-2018 bedraagt het leefloonbedrag voor een persoon met een gezin ten laste (categorie 3) 1.230,27 euro. Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.476,32 euro bewezen worden. De bedragen zijn intussen nog verhoogd.

 • 3 mei 2018

  Op 27-03-2018 bracht de POD Maatschappelijke Integratie een geactualiseerde versie uit van de algemene omzendbrief betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

 • 4 september 2017

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.428,32 euro bewezen worden. De bedragen zijn intussen nog verhoogd.

 • 12 juni 2017

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.415,58 euro bewezen worden.

 • 16 december 2016

  Voor elk dossier (equivalent) leefloon in 2016 of 2017 voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, krijgt het OCMW een bijkomende toelage van 10% bovenop de gewone toelage.

 • 21 oktober 2016

  De wijzigingen van de Leefloonwet treden in werking op 1-11-2016; de uitbreiding tot subsidiair beschermden geldt vanaf 1-12-2016.

 • 8 juli 2016

  Opvallend in de Wet van 1-06-2016 tot wijziging van de Verblijfswet (in werking 8-07-2016): erkende vluchtelingen krijgen de eerste 5 jaar na asiel een tijdelijk verblijfsrecht. Dat heeft geen invloed op hun recht op werk en op leefloon, en zij kunnen ook nog een Belgisch reisdocument krijgen. De regels voor einde verblijf zijn wel uitgebreid.

 • 9 juni 2016

  Febelfin heeft een FAQ opgesteld over de basisbankdienst voor vluchtelingen en asielzoekers.

 • 20 januari 2016

  De Programmawet (I) van 26-12-2015 wijzigt de regelgeving over het recht op maatschappelijke integratie. Sinds 9 januari 2016 moet een leefloongerechtigde een verblijf in het buitenland van minstens een week aan het OCMW melden. Het leefloon wordt geschorst in geval van verblijf in het buitenland van meer dan vier (al dan niet opeenvolgende) weken per kalenderjaar. Een omzendbrief van 12-01-2016 licht dat toe.

 • 19 november 2015

  Fedasil bracht op 23-10-2015 een nieuwe instructie uit, die geldt vanaf 03-11-2015. Dit heeft ook gevolgen voor steunverlening.

Pagina's