Nieuws

print
 • 31 maart 2020

  2/12/'21: de concrete gevolgen op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen

 • 8 oktober 2021

  In beschikking nr. 21/12/K van 19-04-2021 oordeelt de voorzitter van de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Namen) dat de organisatie van het verblijf in een open terugkeerplaats, zoals geregeld door de Fedasil-omzendbrief van 22 september 2020, verzoekers om internationale bescherming die een bijlage 26quater ontvingen en hiertegen annulatieberoep aantekenden bij de RvV, blootstelt aan een schending van het principe van de onschendbaarheid van de woonst, van het recht op juridische bijstand en van het recht op een effectief beroep. 

 • 23 juli 2021

  Hoe zorgden we ervoor dat je op ons kan blijven rekenen, ook in coronatijden? Die vraag staat centraal in ons jaarverslag 2020. Klanten en collega’s delen hun ervaringen.

   

 • 11 juni 2020

  In 2019 beantwoordde de juridische helpdesk 10.341 vragen over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. We verzorgden 28.357 tolk- en vertaalopdrachten. Onze vormingen hadden samen 7.965 deelnemers van verschillende organisaties en lokale besturen. Wie zijn die mensen die gebruik maakten van onze dienstverlening? Wat hebben onze collega’s hierover te vertellen? Ontdek de verhalen en cijfers in ons online jaarverslag!

 • 8 mei 2020

  Het bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 (BS 6 mei 2020) voorziet in een tijdelijke verlenging van termijnen van rechtspleging en schriftelijke behandeling van beroepen bij de RvV. Er geldt een verschillende regeling voor gewone procedures en voor dringende zaken.

   

 • 28 juni 2019

  In 2018 beantwoordde de juridische helpdesk 10.202 vragen over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. We verzorgden 27.558 tolk- en vertaalopdrachten. Onze vormingen hadden samen 11.731 deelnemers van verschillende organisaties en lokale besturen. Wie zijn die mensen die gebruik maakten van onze dienstverlening? Wat hebben onze collega’s hierover te vertellen? Ontdek de verhalen en cijfers in ons online jaarverslag!

 • 12 juli 2018

  In arrest nr. 77/2018 van 21 juni 2018, oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de verplichting voor personen die juridische tweedelijnsbijstand genieten, om een forfaitaire bijdrage (=remgeld) te betalen aan hun pro deo-advocaat, ongrondwettig is. Dit arrest heeft tot gevolg dat je voor hangende gerechtelijke procedures dit betaalde remgeld kan terugvorderen als je pro-deo advocaat voor 31 augustus 2018 nog geen verslag heeft uitgebracht aan het BJB. Voor afgesloten gerechtelijke procedures kan je dit niet terugvorderen.

 • 16 november 2017

  Vanaf 16 november 2017 wijzigt de regeling 'kennelijk onrechtmatig beroep' bij de RvV door een aanpassing van art. 39/73-1 Vw.

 • 28 september 2016

  Vanaf 1-09-2016 moet er remgeld betaald worden voor elke pro-deo aanstelling of aanleg. Ook de nomenclatuur die de vergoeding van de advocaat bepaalt, is gewijzigd.

 • 19 oktober 2015

  Samenvatting en links naar meer info over de procedure en de rechten "van asielzoeker tot erkende vluchteling of subsidiair beschermde".