Nieuws

print
 • 6 mei 2022

  De bilaterale overeenkomst van 18-2-2014 over sociale zekerheid tussen België en Marokko vervangt vanaf 1-6-2022 het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen België en Marokko dat dateert van 24-6-1968.

 • 1 april 2022

  Je vindt alle info over het opleidings- en de certificeringstraject sociaal tolk voortaan op de portaalwebsite van het Agentschap Integratie en Inburgering.

 • 14 oktober 2021

  Vanaf 11-10-2021 worden bepaalde elektronische vreemdelingenkaarten voor derdelanders en familieleden van Unieburgers en Belgen vervangen. Deze wijziging door een Ministerieel Besluit van 6-10-2021 kadert in de gefaseerde modernisering van de elektronische verblijfskaarten, ter invoering van het nieuwe uniforme Europese model voor verblijfstitels. Niet alleen de lay-out, maar ook het opschrift, de nummering en de geldigheidsduur van bepaalde kaarten wijzigt. De reeds afgegeven oude kaarten blijven ook nog tijdelijk geldig.

 • 19 mei 2021

  Vanaf 10-05-2021 worden de E en E+ kaarten vervangen door EU en EU+ kaarten. Dat bepaalt het MB van 27-04-2021 betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan Unieburgers uitgereikt worden. Deze wijziging kadert in de gefaseerde modernisering van de elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen met wettig verblijf, door het KB van 12-06-2020 tot wijziging van het Verblijfsbesluit, ter invoering van het nieuwe uniforme Europese model voor verblijfstitels.

 • 3 juli 2019

  De inkomensgarantie voor ouderen wordt vanaf 1-7-2019 strenger gecontroleerd op vlak van de hoofdverblijfplaats in België.

 • 12 september 2017

  GwH arrest nr. 6/2019 van 23-01-2019 vernietigt de verblijfsvoorwaarden voor de inkomensgarantie voor ouderen, die waren ingevoerd op 27-01-2017: een vereiste van 10 jaar verblijf in België waarvan 5 ononderbroken en hoofdverblijfplaats schendt het standstill beginsel van artikel 23 Grondwet, en EU verordening 883/2004.

 • 19 oktober 2015

  Samenvatting en links naar meer info over de procedure en de rechten "van asielzoeker tot erkende vluchteling of subsidiair beschermde".