Nieuws

print
  • 25 mei 2022

    Bepaalde nieuwkomers in het Brussels gewest vanaf 1 juni 2022 worden verplicht tot inburgering. Dit bericht geeft een overzicht van de regelgeving over de Brusselse inburgeringsplicht, de doelgroep en mogelijke opschortingen van die plicht. Verder staan we stil bij de sanctionering van wie niet aan de plicht voldoet.

  • 1 maart 2022

    Op 1-1-2023 treedt de zogenaamde “vierde pijler”, het participatie- en netwerktraject (PNT) van het inburgeringstraject in werking. Sinds 1-3-2022 moeten verplichte inburgeraars de doelstellingen behalen van drie trajectonderdelen: maatschappelijk oriëntatie, Nederlands tweede taal en VDAB. Inburgeraars die verplicht worden tot inburgering vanaf 1-1-2023 zullen ook de doelstellingen moeten behalen van een PNT. Zij voldoen aan hun plicht door het behalen van de doelstellingen van de vier pijlers. Dan hebben zij recht op een inburgeringsattest. Rechthebbende inburgeraars (vrijgesteld van verplichting) kunnen kiezen of zij dit PNT wel of niet doen.

  • 19 oktober 2015

    Een overzicht met links naar meer info over de procedure en de rechten "van asielzoeker tot erkende vluchteling of subsidiair beschermde".