Nieuws

print
 • 21 december 2021

  Agentschap Integratie en Inburgering zoekt een voltijds jurist voor 1 jaar voor deze website: solliciteren kan tot 10/1/2022

   

 • 8 september 2020

  De Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie bevat een heel aantal bepalingen om de informatisering van de burgerlijke stand verder te optimaliseren. Op 24 augustus 2020 werd ook de omzendbrief geactualiseerd. Sommige wijzigingen hebben gevolgen voor de opname van persoonsgegevens op basis van buitenlandse documenten.

 • 21 maart 2019

  Op 31 maart 2019 treedt nieuwe regelgeving over de modernisering van de burgerlijke stand in werking.

 • 25 juni 2018

  In arrest nr. 194.841 van 10-11-2017 spreekt de RvV zich uit over een aanvraag gezinshereniging waar de DVZ oordeelde dat het in Guinea afgesloten huwelijk van betrokkenen polygaam was.

  De RvV herhaalt zijn gevestigde rechtspraak dat zij niet bevoegd is om zich over de erkenning van de buitenlandse huwelijksakte uit te spreken. De RvV gaat  wel na of de beoordeling van de erkenning door de administratieve overheid, namelijk DVZ, correct gebeurd is.

 • 10 oktober 2017

  In een arrest van 22-06-2017 verduidelijkt de RvV de wettelijke regeling over het bewijs van verwantschap bij gezinshereniging, namelijk de toepassing van de regels op Somalische documenten.

 • 11 juni 2014

  Een nieuw Consulair Wetboek regelt de bevoegdheden van consulaire posten. Het treedt in werking op 15 juni 2014.

 • 17 februari 2014

  De rechtbank van eerste aanleg van Brussel deed uitvoerig uitspraak over de territoriale bevoegdheid conform artikel 23 van het wetboek internationaal privaatrecht.

 • 18 december 2013

  De laatste editie 2013 van T.Vreemd. bevat artikels over: