Nieuws

print
  • 2 juli 2020

    Bij KB van 6 mei 2020 wordt het KB van 14 januari 2013 ter uitvoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) in overeenstemming gebracht met de wijzigingen die de wet van 18 juni 2018 aan het WBN aanbracht op verschillende vlakken, onder meer wat betreft het bewijs van taalkennis, wettelijk verblijf voorafgaand aan de aanvraag, en documenten vereist voor sommige aanvragen.

  • 19 oktober 2015

    Samenvatting en links naar meer info over de procedure en de rechten "van asielzoeker tot erkende vluchteling of subsidiair beschermde".