Nieuws

print
  • 1 oktober 2019

    Op 11-09-2019 vernietigde de RvS twee KB's over de administratieve bijdrage voor verblijfaanvragen. Zowel de originele bedragen als de verhoogde bedragen van de retributie zijn nietig verklaard omdat ze onvoldoende onderbouwd zijn. Ook de bevoegdheid van DVZ, gemeenten en consulaire posten om een onontvankelijkheidsbeslissing te nemen, is vernietigd. DVZ betaalt nu sommige bedragen terug, maar stelt dat de andere retributie-KB's die niet vernietigd zijn nog gelden. Nochtans gaat de reden van nietigverklaring ook op voor deze andere KB's, en zijn er nu ook geen voldoende uitvoeringsregels meer voor een retributie.

  • 4 juni 2019

    Voor bepaalde verblijfsaanvragen ingediend vanaf 1 juni 2019 gelden nieuwe retributiebedragen door jaarlijkse indexering.

  • 27 februari 2015

    Voor sommige visa type D en verblijfsaanvragen in België moet je een retributie van 358, 204 of 62 euro betalen (verhoogde bedragen sinds 1 juni 2019). Zonder betalingsbewijs word je aanvraag onontvankelijk verklaard. Twee Raad van State arresten van 11 september 2019 vernietigden echter de retributie die voor heel wat verblijfsaanvragen betaald moest worden (RvS nrs 245.403 en 245.404).