Nieuws

print
 • 8 september 2020

  De Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie bevat een heel aantal bepalingen om de informatisering van de burgerlijke stand verder te optimaliseren. Op 24 augustus 2020 werd ook de omzendbrief geactualiseerd. Sommige wijzigingen hebben gevolgen voor de opname van persoonsgegevens op basis van buitenlandse documenten.

 • 21 maart 2019

  Op 31 maart 2019 treedt nieuwe regelgeving over de modernisering van de burgerlijke stand in werking.

 • 23 januari 2015

  Sinds 1 januari 2015 moeten meemoeders niet langer een adoptieprocedure doorlopen om de tweede juridische ouder te worden van het kind waarvan hun partner is bevallen. Ook situaties met een internationaal element zijn geregeld.

 • 11 juni 2014

  Een nieuw Consulair Wetboek regelt de bevoegdheden van consulaire posten. Het treedt in werking op 15 juni 2014.

 • 17 februari 2014

  De rechtbank van eerste aanleg van Brussel deed uitvoerig uitspraak over de territoriale bevoegdheid conform artikel 23 van het wetboek internationaal privaatrecht.