Nieuws

print
  • 8 september 2020

    De Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie bevat een heel aantal bepalingen om de informatisering van de burgerlijke stand verder te optimaliseren. Op 24 augustus 2020 werd ook de omzendbrief geactualiseerd. Sommige wijzigingen hebben gevolgen voor de opname van persoonsgegevens op basis van buitenlandse documenten.

  • 11 juni 2014

    Een nieuw Consulair Wetboek regelt de bevoegdheden van consulaire posten. Het treedt in werking op 15 juni 2014.