2 juli 2019

Vreemdelingen kunnen niet langer een bijzonder reisdocument van de Belgische overheid bekomen op basis van een individuele onmogelijkheid om aan een nationaal paspoort te geraken. Dat laat de FOD Buitenlandse Zaken weten via zijn website.

De Belgische overheid levert onder bepaalde voorwaarden aan sommige vreemdelingen een bijzonder reisdocument af wanneer zij onmogelijk een paspoort van hun nationale overheid kunnen bekomen. Dit is het geval voor erkende vluchtelingen (blauwe omslag) en erkende staatlozen (grijze omslag) alsook voor subsidiaire beschermden en welbepaalde categorieën vreemdelingen waarvoor de FOD Buitenlandse Zaken de facto aanneemt dat zij onmogelijk aan een nationaal paspoort kunnen geraken. Deze categorieën staan opgesomd in de bijlage bij de omzendbrief ‘Reisdocumenten voor niet-Belgen’ van 15 september 2017.

Als je niet tot één van de opgesomde categorieën behoort, kan je géén aanvraag voor een Belgisch reisdocument indienen. 

De FOD Buitenlandse zaken laat wel weten dat het mogelijk is dat een categorie niet-Belgen die geen nationaal paspoort kan bekomen over het hoofd werd gezien. Andere overheden die hiervan kennis hebben, kunnen de FOD Buitenlandse Zaken hierover contacteren.