23 november 2018

Laatst gewijzigd 3 april 2019

De FOD Buitenlandse Zaken laat via zijn website weten dat Somaliërs sinds midden oktober 2018 geen bijzonder reisdocument voor vreemdelingen (met rode omslag) meer krijgen van de Belgische overheid, behalve als zij een subsidiaire beschermingsstatus hebben. 

  • Somaliërs kunnen immers een Somalisch paspoort verkrijgen bij de Somalische ambassade in Brussel.
  • Somaliërs met een statuut als subsidiair beschermde komen wel nog steeds - zoals voorheen - in aanmerking voor een bijzonder reisdocument voor vreemdelingen (rode omslag).
  • Vóór de beleidswijziging van midden oktober 2018 werd voor Somaliërs de facto door de FOD Buitenlandse Zaken aangenomen dat zij in de onmogelijkheid verkeerden om een paspoort of een reisdocument te bekomen van hun nationale overheid. De verschillende categorieën waarvoor een de facto onmogelijkheid wordt verondersteld, staan vermeld in de bijlage bij de omzendbrief ‘Reisdocumenten voor niet-Belgen’ van 15 september 2017. De FOD Buitenlandse Zaken voorziet een aanpassing van deze omzendbrief van zodra de erkenning van Somalische paspoorten een feit is.

België aanvaardt Somalisch paspoorten momenteel niet als geldig binnenkomstdocument. Daarvoor is het wachten op de erkenning van Somalische paspoorten op Benelux-niveau.

  • Het is bijgevolg niet toegelaten het Schengengebied te betreden langs een Belgische luchthaven of zeehaven. Het Schengengebied inreizen is wel mogelijk via de landsgrenzen, lucht- en zeehavens van Estland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal en Slovenië die het Somalisch papsoort erkennen.
  • De meeste luchtvaartmaatschappijen aanvaarden ook een Somalisch paspoort voor vluchten van buiten het Schengengebied naar Denemarken, Hongarije, IJsland, Luxemburg, Spanje en Zwitserland.
  • Een Somalisch paspoort kan na binnenkomst wel gebruikt worden om te reizen binnen het Schengengebied. 
  • Over de erkenning door België van nog geldige Somalische paspoorten afgegeven vóór de erkenningsdatum bestaat nog geen duidelijkheid.

Sinds 1 april 2019 aanvaardt België wel Somalische diplomatieke paspoorten en Somalische dienstpaspoorten als geldig binnenkomstdocument. 

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bevestigde aan het Agentschap Integratie en Inburgering dat Somalische paspoorten wel dienstig zijn in het kader van een verblijfsaanvraag maar niet van een vraag tot verbetering van identiteitsgegevens op een verblijfsdocument

Voorlopig zijn er geen plannen om op korte termijn over te gaan tot de legalisatie van documenten uit Somalië.