2 mei 2019

Sinds 2 april 2019 wordt op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geen convocatielijst meer gepubliceerd. Verzoekers om internationale bescherming zullen op de dag van registratie in het Klein Kasteeltje voortaan meteen een datum en uur meekrijgen waarop ze hun verzoek daadwerkelijk kunnen indienen. Dit wordt vermeld op hun bewijs van aanmelding.

DVZ deelt ook mee dat personen die hun verzoek voor 1 april 2019 deden en die nog steeds wachten op een uitnodiging, wellicht de datum van oproeping hebben gemist. Zij moeten een afspraak maken via asylum.lodging@ibz.fgov.be , met daarbij de reden waarom ze zich niet konden aanbieden op de voorziene datum en de relevante bewijsstukken.