7 juni 2016

België stemde op 19 februari 2016 een wet houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren, gedaan te Londen op 7 juni 1968.

Deze wet treedt in werking op 15 juni 2016. Dit betekent dat vanaf die datum documenten afgegeven door diplomatieke posten uit landen die partij zijn bij de Overeenkomst niet meer moeten worden gelegaliseerd of voorzien van een apostille. Het gaat om Oostenrijk, Cyprus, Tsjechië, Estland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Moldavië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.