1 september 2016

Een nieuw koninklijk besluit (KB) somt vanaf 29 augustus 2016 op als "veilig land van herkomst": Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië (FYROM), Georgië, India, Kosovo, Montenegro, Servië.

Voor asielzoekers uit deze landen is er een versnelde en aangepaste asielprocedure voorzien. De lijst met veilige landen van herkomst wordt elk jaar hernieuwd en wordt vastgelegd via KB. Georgië is de enige nieuwkomer sinds 29 augustus 2016. Albanië staat ook (opnieuw) op de lijst.

De lijst met veilige landen van herkomst heeft tot doel asielzoekers te ontraden in België asiel aan te vragen. De procedure wordt voor asielzoekers uit die landen versneld en men vertrekt ook van het vermoeden dat het herkomstland veilig is. Er is met andere woorden het vermoeden dat de asielzoeker geen gegronde vrees voor vervolging heeft en dat er geen reëel risico is op ernstige schade. Asielzoekers uit de veilige herkomstlanden moeten dat vermoeden weerleggen om in aanmerking te komen voor een beschermingsstatuut. De bewijslast voor deze asielzoekers is dus veel zwaarder dan voor alle andere asielzoekers. 

Opmerkelijk is dat Albanië ook opnieuw op de lijst met veilige herkomstlanden staat. De voorbije jaren had de Raad van State Albanië immers geschrapt van de lijst. Toch zet de regering Albanië steeds opnieuw op de lijst.

Binnen de EU zijn er nog landen die een lijst van veilige herkomstlanden hanteren maar geen enkele lijst is identiek aan een andere. Binnen de EU wordt er wel gewerkt aan een wettelijke basis voor een gemeenschappelijke lijst van veilige landen.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen