25 november 2014

Op de Inspiratiedag ‘Samenwerken voorbij de papieren’ (24 november, Gent) deelden bijna honderd hulpverleners hun inzichten en ervaringen. Thema van de dag: psychosociale begeleiding van precaire verblijvers. De term ‘precaire verblijvers’ slaat op mensen zonder papieren en mensen met een onzeker verblijfsstatuut.

De deelnemers aan de studiedag kwamen uit OCMW’s, CAW’s, wijkgezondheidscentra, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, asielopvang en integratiecentra  in heel Vlaanderen en Brussel.
Het is belangrijk dat alle hulpverleners vanuit hun verschillende disciplines samen kennis opbouwen om te werken met precaire verblijvers. Dat zei Geert Serneels (Solentra vzw) in haar uiteenzetting.  Zij daagde de aanwezigen uit om hun expertise meer met elkaar te delen en op een creatieve manier naar hun eigen werk met precaire verblijvers te kijken.

Stef Plysier (Steunpunt Cultuursensitieve Zorg) wees erop dat psychosociale problemen van precaire verblijvers een maatschappelijke oorzaak hebben. En dat een individuele aanpak dan ook vaak tekortschiet.

Praktijken en partnerschappen

De deelnemers proefden van praktijken uit andere sectoren en werden uitgedaagd om nieuwe partnerschappen te sluiten voor de psychosociale hulp aan precaire verblijvers in hun stad.  

De workshops illustreerden hoe inzichten al in de praktijk gebracht worden.
Het Antwerps Integratiecentrum de8 kiest bijvoorbeeld voor groepswerk met mensen zonder wettig verblijf.
En in Sint-Niklaas ondersteunen hulpverleners elkaar, over sectoren heen.

Het Kruispunt Migratie-Integratie nam het initiatief voor deze inspiratiedag, samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Thuis in de Stad (het Vlaams stedenbeleid).
De presentaties van de lezingen en workshops kan je onderaan deze pagina downloaden.