18 augustus 2014

Wat is de motivatie van de Europese Commissie om een Europees Romabeleid te ontwikkelen? Lobke Van de Vivere (Politieke en Sociale Wetenschappen) zocht het uit in haar masterproef.

Integratie en minderheden zijn nationale bevoegdheden. Wat zijn dan de overheersende politieke 'discoursen' in het Romabeleid van de Commissie? Uit een kritische discoursanalyse blijkt dat voornamelijk het mensenrechtendiscours aanwezig is. De onderzoekster vindt daarnaast ook onderliggende boodschappen van een responsabiliseringsdiscours.

Ze besluit dat de Commissie een Romabeleid ontwikkelt met aandacht voor antidiscriminatie, sociale inclusie, rechtvaardigheid en tolerantie, maar tevens aandacht heeft voor de responsabilisering van de Roma.

Download het onderzoek