1 februari 2018

Wie de status van langdurig ingezeten derdelander in België wil bekomen, moet in 2018 een maandelijks minimuminkomen hebben van 826 euro, plus 276 euro per persoon ten laste. In 2017 bedroeg het minimuminkomen nog 809 euro, plus 270 euro per persoon ten laste.

De Dienst Vreemdelingenzaken deelde deze indexatie mee in een bericht van 22 januari 2018 en de bedragen worden ieder jaar geïndexeerd op 1 januari.