13 maart 2017

Wie de status van langdurig ingezetene in België wil bekomen, moet in 2017 een maandelijks minimuminkomen hebben van 809 euro, plus 270 euro per persoon ten laste. In 2016 bedroeg het minimuminkomen nog 793 euro, plus 264 euro per persoon ten laste. De bedragen worden ieder jaar geïndexeerd op 1 januari.

De Dienst Vreemdelingenzaken deelde deze indexatie mee in een bericht van 3 maart 2017 en de nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2017.