10 januari 2024

Om bepaalde verblijfsaanvragen te kunnen doen, moet je vooraf een retributie betalen: dat is een bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van de aanvraag. Het betalingsbewijs leveren, is een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor sommige visa type D en voor sommige verblijfsaanvragen in België. Artikel 1/1, §1, derde lid, van de Verblijfswet en artikel 1/1/1, §4 van het Verblijfsbesluit bepalen dat het bedrag van de retributie elk jaar wordt geïndexeerd.

In het Belgisch Staatsblad is nog geen bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken hierover verschenen. Desalnietemin stelt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in een nieuwsbericht op zijn website dat de bedragen vanaf 1 januari 2024 geïndexeerd worden. DVZ stelt: "Bewijs van betaling van een bedrag dat van toepassing is in 2023 vóór 31 januari 2024 zal echter worden geaccepteerd."

  • 229 euro (220 euro van 1-01-2023 tot 31-12-2023)
  • 357 euro (343 euro van 1-01-2023 tot 31-12-2023)
  • 206 euro (198 euro van 1-01-2023 tot 31-12-2023)
  • 192 euro (184 euro van 1-01-2023 tot 31-12-2023)
  • 237 euro (228 euro van 1-01-2023 tot 31-12-2023)
  • 144 euro (138 euro van 1-01-2023 tot 31-12-2023)

Onze webpagina's zijn aangepast met de nieuwe bedragen.