4 september 2014

Het koninklijk besluit over dringende medische hulp voor vreemdelingen zonder wettig verblijf, is met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2013 aangepast.

Sinds oktober 2013 is artikel 9ter van de Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s ingevoerd. Dit artikel draagt sommige taken van het OCMW en de POD Maatschappelijke Integratie over aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Voorlopig betreft dit alleen de medische kosten van intramurale zorg aan mensen zonder ziekteverzekering (die ook niet kunnen aansluiten bij de verplichte ziekteverzekering). Daarvoor werd Mediprima ontwikkeld. Mediprima is een computersysteem dat de beslissingen van het OCMW om tussen te komen in medische kosten centraliseert. Mediprima wordt in verschillende fases ingevoerd.

  • Het OCMW voert nog steeds een sociaal onderzoek uit en levert een waarborg tot tenlasteneming af (als de persoon behoeftig is). Sinds 1 juni 2014 voeren alle OCMW's hun beslissingen om tussen te komen in medische kosten van intramurale zorg aan mensen zonder ziekteverzekering in Mediprima in.
  • De intramurale zorgverstrekkers kunnen de OCMW-beslissingen over mensen zonder ziekteverzekering terugvinden in Mediprima. Zij moeten dan hun elektronische facturen overmaken aan de HZIV.
  • De HZIV betaalt aan de verzorgingsinstelling de medische kosten die de POD Maatschappelijke Integratie ten laste neemt.

Deze regeling is nu ook verwerkt in het koninklijk besluit (KB) over dringende medische hulp voor vreemdelingen zonder wettig verblijf.

  • Bij intramurale 'dringende medische hulp' aan vreemdelingen zonder wettig verblijf en zonder ziekteverzekering, betaalt de HZIV de medische kosten aan de verzorgingsinstelling. Het medisch attest 'dringende medische hulp' wordt door de verzorgingsinstelling bewaard, ter inzage voor de HZIV.
  • Bij andere 'dringende medische hulp' (extramuraal of met ziekteverzekering) komt het OCMW zelf nog tussen in de medische kosten. Het medisch attest 'dringende medische hulp' moet worden bezorgd aan het OCMW. Het OCMW bewaart het, ter inzage voor de POD Maatschappelijke Integratie.
  • Het KB garandeert de vertrouwelijkheid waarmee de attesten ‘dringende medische hulp’ behandeld worden. Zij mogen voor geen andere doeleinden dan terugbetaling gebruikt worden. Deze vertrouwelijkheid was al gegarandeerd voor medische attesten die door OCMW’s worden bewaard, ter inzage voor de POD Maatschappelijke Integratie. Deze garantie geldt nu ook voor medische attesten die, bij intramurale zorg, door de verzorgingsinstelling worden bewaard, ter inzage voor de HZIV.