8 september 2014

Sinds 4 augustus 2014 geldt er een nieuw koninklijk besluit over ordemaatregelen, sancties en klachten binnen de materiële opvangstructuren. Het KB geeft uitvoering aan de artikelen 44, 45 en 46 van de Opvangwet, en is van toepassing op alle begunstigden ervan.

  • Het KB bepaalt de procedures voor het opleggen van specifieke en algemene ordemaatregelen en sancties aan de bewoners van een opvangstructuur.
  • Daarnaast bepaalt het KB hoe een klacht van een bewoner over de leefomstandigheden of de toepassing van het huishoudelijk reglement behandeld moet worden.
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen