6 april 2016

Geactualiseerd op 1 juni 2016

Op 1 april 2016 en op 1 juni 2016 is het leefloon verhoogd door de indexering. Het maandelijks leefloon bedraagt:

  • voor een samenwonende persoon: 566,92 euro sinds 1 april en 578,27 euro sinds 1 juli 2016
  • voor een alleenstaande persoon: 850,39 euro sinds 1 april en 867,40 euro sinds 1 juni 2016
  • voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste: 1.133,85 euro sinds 1 april en 1.156,53 euro sinds 1 juni 2016

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging:

  • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men "stabiele en toereikende bestaansmiddelen" heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is dus 1.360,62 euro sinds 1 april en 1.387,83 euro sinds 1 juni 2016. Sindsdien is het leefloon nog verschillende keren verhoogd, de laatste keer sinds 1-01-2021, waardoor nu 1.596,88 euro bestaansmiddelen volstaan voor sommige vormen van gezinshereniging.
  • Op de website www.vreemdelingenrecht.be is dit bedrag al aangepast op alle betrokken webpagina's over gezinshereniging. Op sommige andere websites staan nog de oude bedragen. Toch zullen de nieuwe bedragen al worden toegepast.