3 augustus 2022

Vanaf 1 augustus 2022 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van het wettelijk mechanisme voor de welvaartsaanpassing.

Het maandelijks leefloon bedraagt vanaf 1 augustus 2022:

 • 758,64 euro voor een samenwonende persoon
 • 1.137,97 euro voor een alleenstaande persoon
 • 1537,90 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging:

 • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men ‘stabiele en toereikende bestaansmiddelen’ heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is vanaf 1 augustus 2022 dus 1.845,48 euro.

Dit bedrag is reeds aangepast op de website www.vreemdelingenrecht.be.

Overzicht te bewijzen bedragen voor gezinshereniging met voorwaarde van ‘stabiele en toereikende bestaansmiddelen’:

 • Vanaf 1-8-2022: 1.845,48 euro
 • Vanaf 1-3-2022: 1.809,32 euro
 • Vanaf 1-1-2022: 1.738,98 euro
 • Vanaf 1-9-2021: 1.661,45 euro
 • Vanaf 1-7-2021: 1.628,83 euro
 • vanaf 1-3-2020: 1.555,09 euro
 • vanaf 1-1-2020: 1.524,61 euro
 • vanaf 1-9-2018: 1.505,78 euro
 • vanaf 1-7-2018: 1.476,32 euro
 • vanaf 1-9-2017: 1.428,32 euro
 • vanaf 1-7-2017: 1.415,58 euro
 • vanaf 1-6-2016: 1.387,83 euro
 • vanaf 1-4-2016: 1.360,62 euro
 • vanaf 1-9-2015: 1.333,94 euro